Ngày 30/12/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ 32GB cho e Ngọc Anh( 0985101095). Tình trạng: Xóa nhầm mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/12/2014, cứu dữ liệu thành công thẻ nhớ 32GB cho e Ngọc Anh( 0985101095). Tình trạng: Xóa nhầm mất dữ liệu.

NA

Comments

comments