Ngày 30/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Trung( 0986969204). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Trung( 0986969204). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

ATRung1

Comments

comments