Ngày 30/6/2014, cứu DL thành công cho A. Nguyên(0932…303). Loại ổ HDD 3.5SS . Tình trạng: Lỗi đầu đọc do kiến vào

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/6/2014, cứu DL thành công cho A. Nguyên(0932…303). Loại ổ HDD 3.5SS . Tình trạng: Lỗi đầu đọc do kiến vào.

Sau 2 ngày sử lý mặt đĩa cuumaytinh đã cuu lại toàn bộ dữ liệu cho anh .

Ngày 30/6/2014, cứu DL thành công cho A. Nguyên(0932…303). Loại ổ HDD 3.5SS . Tình trạng: Lỗi đầu đọc do kiến vào
Rate this post

Comments

comments