Ngày 30/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Khánh(0983616365). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Khánh(0983616365). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: bad sector.

A nKhanh

Ngày 30/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Khánh(0983616365). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: bad sector.
Rate this post

Comments

comments