Ngày 30/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hải (0902628928). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hải (0902628928). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

ÂHir

Ngày 30/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Hải (0902628928). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments