Ngày 30/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Nụ(0976473366). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Bad sector, ổ D yêu cầu Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Nụ(0976473366). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Bad sector, ổ D yêu cầu Format.

A. Kiên

Ngày 30/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Nụ(0976473366). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Bad sector, ổ D yêu cầu Format.
Rate this post

Comments

comments