Ngày 4/09/2014, cứu DL thành công cho A. Huấn (0977 ***873). Loại thiết bị Samsung 160GB. Tình trạng: Cháy mạch, sốc cơ

Thu Huong Nguyễn

WP_20140904_012 WP_20140904_011

Ngày 4/09/2014, cứu DL thành công cho A. Huấn (0977 ***873). Loại thiết bị Samsung 160GB. Tình trạng: Cháy mạch, sốc cơ
Rate this post

Comments

comments