Ngày 3/09/2014, cứu DL thành công cho A. Linh (0936***385). Loại thiết bị BOOX 2TB. Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

WP_20140904_006

Comments

comments