Ngày 3/09/2014, cứu DL thành công cho A. Nam (01684 **0990). Loại thiết bị WD 1TB. Tình trạng: Fomat ổ D

Thu Huong Nguyễn

WP_20140904_003

Comments

comments