Ngày 31/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thế Anh(0912507309). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 320GB. Tình trạng: Cài Win nhầm phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thế Anh(0912507309). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 320GB. Tình trạng: Cài Win nhầm phân vùng.

aTheesa

Ngày 31/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thế Anh(0912507309). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 320GB. Tình trạng: Cài Win nhầm phân vùng.
Rate this post

Comments

comments