Ngày 31/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Lâm(01658831553). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 500Gb máy laptop Vaio. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Lâm(01658831553). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 500Gb máy laptop Vaio. Tình trạng: Hỏng cơ.

laptop

Comments

comments