Ngày 31/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tú(098808089). Loại thiết bị: ổ cứng Transend, dung lượng 640GB. Tình trạng: Mất dữ liệu do format nhầm.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tú(098808089). Loại thiết bị: ổ cứng Transend, dung lượng 640GB. Tình trạng: Mất dữ liệu do format nhầm.

car

Ngày 31/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tú(098808089). Loại thiết bị: ổ cứng Transend, dung lượng 640GB. Tình trạng: Mất dữ liệu do format nhầm.
Rate this post

Comments

comments