Ngày 31/07/2014, cứu DL thành công cho a. Anh(0984…483). Loại thiết bị: HDD Hitachi 120GB. Tình trạng: Bad sector+ gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/07/2014, cứu DL thành công cho a. Anh(0984…483). Loại thiết bị: HDD Hitachi 120GB. Tình trạng: Bad sector+ gộp ổ.

20140731_150514

Comments

comments