Ngày 31/07/2014, cứu DL thành công cho chú Nhân(0904…632). Loại thiết bị: HDD 3.5SamSung 160GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/07/2014, cứu DL thành công cho chú Nhân(0904…632). Loại thiết bị: HDD 3.5SamSung 160GB. Tình trạng: không nhận.

20140731_150503

Comments

comments