Ngày 31/07/2014, cứu DL thành công cho a. Tân(0936…778). Loại thiết bị: HDD 2.5 Hitachi 80GB. Tình trạng: Mã hóa DL, mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/07/2014, cứu DL thành công cho a. Tân(0936…778). Loại thiết bị: HDD 2.5 Hitachi 80GB. Tình trạng: Mã hóa DL, mất phân vùng.

20140731_131353

Comments

comments