Ngày 31/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Yến (0982052619). Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngày 31/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Yến (0982052619). Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Yến

Ngày 31/08/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho chị Yến (0982052619). Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments