Ngày 31/12/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho Chị Dịu DT 0984573015. HDD Samsung 160G Model HD162GJ hỏng mạch, hỏng cơ đã can thiệp ở trung tâm khác nhưng ko cứu được

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments