Ngày 31/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Hoàng An(0974158886). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Hoàng An(0974158886). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

A Hoàng An

Comments

comments