Ngày 31/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Chung(01652396966). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Chung(01652396966). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

a.Chung3

Comments

comments