Ngày 3/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Đức (0986689038). Loại thiết bị: Toshiba 500 GB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 3/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Đức (0986689038). Loại thiết bị: Toshiba 500 GB. Tình trạng: Không nhận.

A. Đức

Comments

comments