Ngày 3/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Sinh (0978594186). Loại thiết bị: Western 250 GB. Tình trạng: Lỗi Format và không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 3/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Sinh (0978594186). Loại thiết bị: Western 250 GB. Tình trạng: Lỗi Format và không nhận.

a.sINH

Comments

comments