Ngày 4/06/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng( 0933524540). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/06/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng( 0933524540). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

A. Hoàng

Ngày 4/06/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng( 0933524540). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments