Ngày 4/1/2013 Cứu lại dữ liệu cho A Kiên DT 091500685 HDD Seagate laptop 500G lỗi cơ, tuy nhiên dữ liệu lấy ra không được đầy đủ do mặt đĩa rất kém không đọc được

Thu Huong Nguyễn
Ngày 4/1/2013 Cứu lại dữ liệu cho A Kiên DT 091500685 HDD Seagate laptop 500G lỗi cơ, tuy nhiên dữ liệu lấy ra không được đầy đủ do mặt đĩa rất kém không đọc được
Rate this post

Comments

comments