Ngày 4/4/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Dương DT 0975795108. Thẻ nhớ máy ảnh 16G lỗi ko truy xuất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments