Ngày 4/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Đức Anh (0934616248). Loại thiết bị: Western 40GB. Tình trạng: Lỗi Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Đức Anh (0934616248). Loại thiết bị: Western 40GB. Tình trạng: Lỗi Không nhận.

A. Đức Anh

Comments

comments