Ngày 4/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Hà (0988773235). Loại thiết bị: toshiba 500GB. Tình trạng: Lỗi Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Hà (0988773235). Loại thiết bị: toshiba 500GB. Tình trạng: Lỗi Bad.

A. Hà

Comments

comments