Ngày 4/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Hải (0912073788). Loại thiết bị: Western boox 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Hải (0912073788). Loại thiết bị: Western boox 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A.Hải

Comments

comments