Ngày 4/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Thiện (0982988356).Loại thiết bị : ổ cứng WD 3200AAJS 320GB, tình trạng : cài win nhầm mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/5/2015 Anh Thiện mang tới trung tâm 1 ổ cứng WD3200AAJS với mô tả là Ghost nhầm phân vùng dữ liệu và yêu cầu làm ngay vì có rất nhiều dữ liệu ảnh đang làm.Những ca Ghost nhầm như trên là ghi đà dữ liệu mới làm mât dữ liệu cũ nhưng rất may,sau 1 ngày xử lý chúng tôi đã khôi phục dữ liệu Ghost nhầm cho anh Thiện.Khách hàng rất vui mừng khi nhận lại đc toàn bộ số dữ liệu mình cần nhất.

IMG_0251[1]

Comments

comments