Ngày 4/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thanh(0966400309).Loại thiết bị : ổ cứng Samsung HD161GJ 160GB, tình trạng : không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/4/2015 Chị Thanh mang tới trung tâm 1 ổ cứng samsung với tình trạng không nhận với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Trung tâm đã phục hồi dữ liệu thành công. Sau kỳ nghì lễ chị Thanh đã đến để bàn giao dữ liệu.

IMG_0250[1]

Comments

comments