Ngày 4/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn ( 0944211214), . Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Bad sector

Thu Huong Nguyễn

11703158_661144367353371_6216212258155218186_n

Ngày 4/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn ( 0944211214), . Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng: Bad sector
Rate this post

Comments

comments