Ngày 5/07/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn Anh_ Báo NTNN (0904035533). Loại thiết bị: NAS raid 10 gồm 4 HDD, dung lượng 2TB. Tình trạng: Lỗi raid 10.

Cường Mạnh

Ngày 5/07/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn Anh_ Báo NTNN (0904035533). Loại thiết bị: NAS raid 10 gồm 4 HDD, dung lượng 2TB. Tình trạng: Lỗi raid 10.

sv a.Tuấn

 

Ngày 5/07/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn Anh_ Báo NTNN (0904035533). Loại thiết bị: NAS raid 10 gồm 4 HDD, dung lượng 2TB. Tình trạng: Lỗi raid 10.
Rate this post

Comments

comments