Ngày 5/09/2014, cứu DL thành công cho C.Hòa (0948 063885). Loại thiết bị Samsung 160GB . Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

WP_20140904_001

Ngày 5/09/2014, cứu DL thành công cho C.Hòa (0948 063885). Loại thiết bị Samsung 160GB . Tình trạng: Không nhận
Rate this post

Comments

comments