Ngày 5/10/2012 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho A Thắng ( Trung tâm CNTT bảo hiểm xã hội Việt Nam)DT 0905806886 . Buffalo 4 HDDWD 2TB lỗi

Cường Mạnh

Ngày 5/10/2012 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho A Thắng DT 0905806886( Trung tâm CNTT bảo hiểm xã hội Việt Nam). Buffalo sử dụng 4 ổ cứng 2TB/ Trong đó có chứa 2TB dữ liệu

Comments

comments