Ngày 5/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Giám (01659176665).Loại thiết bị : ổ cứng SAMSUNG HD161GJ 160GB, tình trạng : lỗi mất phân vùng

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/5/2015 anh Giám mang tới trung tâm 1 ổ cứng samsung 160GB với tình trạng lỗi mất phân vùng và yêu cầu phục hồi dữ liệu.chúng tôi đã tiếp nhận và sử lý ngay.Đến chiều cùng ngày đã phục hồi dữ liệu mất phân vùng cho anh Giám và bàn giao dữ liệu đã phục hồi ngày 5/5

IMG_0272[1]

Ngày 5/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Giám (01659176665).Loại thiết bị : ổ cứng SAMSUNG HD161GJ 160GB, tình trạng : lỗi mất phân vùng
Rate this post

Comments

comments