Ngày 5/6/2015. phục hồi dữ liệu thành công cho a. Dũng( KH hải Phòng)_ 0934407279. Loại thiết bị: ổ cứng seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/6/2015. phục hồi dữ liệu thành công cho a. Dũng( KH hải Phòng)_ 0934407279. Loại thiết bị: ổ cứng seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

ADHP

Ngày 5/6/2015. phục hồi dữ liệu thành công cho a. Dũng( KH hải Phòng)_ 0934407279. Loại thiết bị: ổ cứng seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments