Ngày 5/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Tùng( 0983239986). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: ko nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Tùng( 0983239986). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: ko nhận ổ cứng. Trung tâm đã phục hồi  dữ liệu 100% và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Déno

Ngày 5/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Tùng( 0983239986). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: ko nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments