NGÀY 6-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A Cường 0983853686 Loại thiết bị: HDD BOX 1TB SEAGATE S/N: NA53TQDK Tình trạng: Format nhầm

Cường Mạnh

NGÀY 6-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A Cường 0983853686 Loại thiết bị: HDD BOX 1TB SEAGATE S/N: NA53TQDK Tình trạng:  Format nhầm

5

NGÀY 6-6 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A Cường 0983853686 Loại thiết bị: HDD BOX 1TB SEAGATE S/N: NA53TQDK Tình trạng: Format nhầm
Rate this post

Comments

comments