Ngày 6/1/2014 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho A Quỳnh DT 0988920610 HDD Seagate 320G PC 7200.11 Sốc điện gây bad ổ

Thu Huong Nguyễn

Comments

comments