Ngày 6/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho A,Duy (0936347988) ổ cứng toshiba MK2565SGX dung lượng 250GB bị lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho A,Duy (0936347988) ổ cứng toshiba MK2565SGX dung lượng 250GB bị lỗi cơ.

10967873_603230089821774_2115564551_n

Comments

comments