Ngày 7/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho Chị Hà( 0962819892). Loại thiết bị: ổ cứng WD dung lượng 320 GB. Tình trạng: bó cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 7/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho Chị Hà( 0962819892). Loại thiết bị: HDD   WD dung lượng 320 GB. Tình trạng: bó cơ.

IMG_20150208_111639

Ngày 7/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho Chị Hà( 0962819892). Loại thiết bị: ổ cứng WD dung lượng 320 GB. Tình trạng: bó cơ.
Rate this post

Comments

comments