Ngày 6/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Đông (0904984468).Loại thiết bị : ổ cứng SAMSUNG HD080HJ 80GB, tình trạng : Bad và lỗi mất phân vùng

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/5/2015 Anh Đông mang tới trung tâm 1 ổ cứng Samsung 80GB với tình trạng mất phân vùng yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị Bad sector và mất phân vùng và tiến hành xử lý.Sau xử lý đã phục hồi thành công dữ liệu Bad sector và mất phân vùng thành công cho anh Đông và bàn giao dữ liệu cho anh Đông ngày 6/5.

IMG_0271[1]

Comments

comments