Ngày 6/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Định( 0963732424). Loại thiết bị: western 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Định( 0963732424). Loại thiết bị: western 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.\ Sau 1 ngày, kỹ thuật đã cứu được 100% dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

20140807_134821

 

Ngày 6/6/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Định( 0963732424). Loại thiết bị: western 1TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments