Ngày 6/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Quang( 0966389191). Loại thiết bị: ổ cứng seagete 500GB. Tình trạng: Bad nặng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Quang( 0966389191). Loại thiết bị: ổ cứng seagete 500GB. Tình trạng: Bad nặng.

AQ

 

Ngày 6/6/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Quang( 0966389191). Loại thiết bị: ổ cứng seagete 500GB. Tình trạng: Bad nặng.
Rate this post

Comments

comments