Ngày 6/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho C. Hồng ( 0984594310), . Loại thiết bị: ổ cứng WD 320GB. Tình trạng: Bad sector

Thu Huong Nguyễn

11737970_661144357353372_6849392908669762395_n

Ngày 6/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho C. Hồng ( 0984594310), . Loại thiết bị: ổ cứng WD 320GB. Tình trạng: Bad sector
Rate this post

Comments

comments