Ngày 7/10/2014, cứu DL thành công cho Anh Bình 0986396296 Loại thiết bị: HDD SamSung 80gb Tình trạng: Không nhận ổ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Cường Mạnh

Ngày 7/10/2014, cứu DL thành công cho  Anh Bình 0986396296 Loại thiết bị: HDD SamSung 80gb Tình trạng: Không nhận ổ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Ngày 7/10/2014, cứu DL thành công cho Anh Bình 0986396296 Loại thiết bị: HDD SamSung 80gb Tình trạng: Không nhận ổ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)
Rate this post

Comments

comments