Ngày 7/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Trinh (091808572x). Loại thiết bị: ổ cứng SAMSUNG, dung lượng 500GB. Tình trạng: lỗi một đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 7/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho Chị Trinh (091808572x). Loại thiết bị: ổ cứng SAMSUNG HM500JJ dung lượng 500GB. Tình trạng lỗi một đầu đọc.

IMG_20150208_175730

Ngày 7/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Trinh (091808572x). Loại thiết bị: ổ cứng SAMSUNG, dung lượng 500GB. Tình trạng: lỗi một đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments