Ngày 7/2/2015 cứu dữ liệu thành công cho A. Phương( Khách hàng ở Huế). Loại thiết bị: ổ cứng TOSHIBA MK4021GAS dung lượng 40GB. Tình trạng: lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 7/2/2015, cứu dữ liệu thành công cho A. Phương( khách hàng ở Huế). Loại thiết bị: ổ cứng TOSHIBA MK4021GAS dung lượng 40GB. Tình trạng: lỗi cơ.

IMG_20150208_175351

Comments

comments