Ngày 7/4/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Huy DT 0915344695. HDD samsung 1TB ST1000LM024. Lỗi bad nặng không truy xuất ổ cứng

Hiệu Khuất Quang
Ngày 7/4/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Huy DT 0915344695. HDD samsung 1TB ST1000LM024. Lỗi bad nặng không truy xuất ổ cứng
Rate this post

Comments

comments