Ngày 7/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Long (0916016493).Loại thiết bị : ổ cứng WD Boox 500, tình trạng : lỗi Bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/5/2015 Anh Long mang tới trung tâm ổ cứng WD boox 500GB của mình với tình trạng không nhận ổ cứng và có tiếng kêu lạch cạch với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị lỗi cơ và tiến hành xử lý.Sau 1 ngày xử lý trung tâm đã phục hồi dữ liệu ổ cứng WD lỗi cơ cho anh Long và bàn giao dữ liệu trong ngày 7/5.

IMG_0279

Comments

comments