Ngày 7/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho cô Cần (0913249013).Loại thiết bị :2 ổ cứng Seagate 1.5TB vs Seagate 2TB, tình trạng : đọc kém

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/5/2015 Cô Cần mang tới trung tâm 2 ổ cứng Seagate 1,5 và 2TB với tình trạng hoạt động không ổn định yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định 2 ổ cứng trên đọc rất kém và không ổn định.Sau 2 ngày sử lý trung tâm đã phục hồi dữ liệu cho 2 ổ cứng seagate đọc kém thành công và bàn giao dữ liệu cho cô Cần ngày 7/5.Khách hàng rất vui mừng khi nhận lại số dữ liệu đã mất.

IMG_0275

Comments

comments